Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By napoleon_hennessy
#442741 C++ em dùng tubor C

PhP dùng sql sever 2008

Còn C# thì cài phần mềm gì, Cài Visual studio 2008 hả?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement