Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By minhthien101988
#440289 Hiện nay, DFX Audio Enhancer vừa hỗ trợ cho BS Player.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhưng chưa có, những bài viết, chỉ dẫn để tích hợp DFX vào BsPlayer.

Mình cũng vừa thử mò đủ cách, gỡ ra cài lại chục lần mà vẫn chưa dc.

Thậm chí vào trang chủ tìm cũng không có.


Vậy xin hỏi các bro ai biết làm thì chỉ dùm mình cái.

Cảm ơn.
By thanhtrung_toan
#440528 DFX làm âm thanh đầu ra bị ù rất khó chịu! bác nên dùng SRS âm thanh đầu ra sẽ thật hơn âm bass trầm và sâu hơn không có hiện tượng ù!
By chocolove215
#440578 Mình có biết SRS nócoi nhưmột card sound vậy.

Nhưng mình lại đề cao ưu điểm tăng âm, .... của DFX.

Coi phim chỉ KẾT dùng Bsplayer thôi, nên phải hỏi các bro nè.
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement