Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By anhsaobang_qn0
#436656 Mình ghi đĩa bằng UltraISO ( những bài hát thôi ) thì bị báo lỗi này


mình thữ đĩa khác cũng bị

theo mình thì không phải do đĩa mình nghĩ là do ỗ ghi hay là do mấy bài hát

bác nào gặp lỗi này rồi thì giúp mình với
By nguyenquynhhna_97
By Ruhdugeard
#436738 Lâu lắm mới thấy never .

Ông thử xem lại mấy cái đĩa đi, chắc gì không phải do đĩa . Đĩa của ông là đĩa Cd hả

Nếu đĩa Cd mà ổ ghi là DVD thì xem lại xem, 1 số ổ DVD none-name không có khả năng đọc đĩa CD

Dùng phần mềm khác xem, tốt nhất là nero .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement