Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thanhloan1404
#434555 Recover My Files là phần mềm sẽ khôi phục các file vừa bị xóa rỗng từ thùng rác Windows, hay bị mất do format ổ cứng, nhiễm virus, tắt hệ thống bất ngờ hay lỗi do phần mềm. Nó có đầy đủ tùy chọn để tìm kiếm các file tạm thời (gian) trong Windows và thậm chí có thể định vị và khôi phục những file mà vừa chưa bao giờ được lưu lại. Recover My Files phục hồi dữ liệu phần mềm mà không yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. Nó tương KẾT với Windows XP và làm chuyện với FAT 12, FAT 16, FAT 32 và NTFS. Khôi phục file bị xóa từ Jaz, đĩa Zip, các thiết bị lưu trữ và máy ảnh kỹ thuật số đa phương tiện. Nó sẽ tìm tìm các file bị xóa và phục hồi các chúng một cách dễ dàng. Recover My Files có các chức năng như: Xem trước các tập tin vừa xóa, khôi phục định dạng ổ đĩa, quét toàn bộ ổ cứng.


Phần mềm Recover My Files ™ sẽ phục hồi dữ liệu và tìm bất kỳ kiểu file nào, nhưng đặc biệt hỗ trợ hơn 300 kiểu file trong categories sau đây:

- Khôi phục email vừa xóa;

- Khôi phục những tài liệu vừa bị xóa;

- Khôi phục tài liệu lưu trữ;

- Khôi phục ảnh số;

- Khôi phục âm nhạc và video.


Hỗ trợ cho:

- Khôi phục file Zip

Recover My Files Data Recovery Software will recover deleted .ZIP, .RAR, .GZIP, .TAR, .LZH and .CAB files that have been emptied from or by-passed the Windows Recycle Bin.

Phần mềm Phục hồi dữ liệu Recover My Files sẽ khôi phục lại các file bị xóa như ZIP,. RAR,. GZIP,. TAR,.. LZH và CAB. Các file vừa xóa từ thùng rác.


- Khôi phục ảnh. Tập tin PDF

Phần mềm khôi phục dữ liệu Recover My Files sẽ khôi phục lại các tập tin Adobe PDF vừa bị xóa, vừa bị xóa trong thùng rác


- Khôi phục file AutoCAD (tập tin DWG)

Recover My Files phục hồi dữ liệu phần mềm sẽ phục hồi các tập tin AutoCAD DWG vừa bị xóa. Nó sẽ tìm các tập tin AutoCAD vừa được làm rỗng từ thùng rác Windows, hay tập tin vừa bị mất do treo hệ thống hay định dạng ổ đĩa cứng.


- Khôi phục các tập tin Photoshop PSD

Phần mềm khôi phục dữ liệu Recover My Files sẽ khôi phục lại file Adobe Photoshop vừa bị xóa, các tập tin vừa được làm trống trong thùng rác.


- Recover Deleted Tax, Database, and Finance files

Recover My Files sẽ thu hồi nhiều loại file tài chính, thuế và các tập tin cơ sở dữ liệu vừa bị xóa.


Nó bao gồm các hỗ trợ đặc biệt cho các loại file sau:

- Khôi phục cơ sở dữ liệu và các tập tin vừa xóa tài chính:

Access Database ( .mdb)

Access Project ( .adp)

Ancenstry Family Tree ( .aft)

CanTax T1 Personal ( .p96 .p97 .p98 .p99 .p00 .p01 .p02 .p03 .p04 .p05 .p06 .p07)

CanTax T2 Corporate ( .c96 .c97 .c98 .c99 .c00 .c01 .c02 .c03 .c04 .c05 .c06 .c07)

DBase-FoxPro Database file ( .dbf .scx .dbc)

EndNote ( .enl)

FLG File ( .flg)

FoxPro Executable ( .fxp)

Interbase Backup ( .gbk)

Interbase Database ( .gdb)

Lacerte Tax ( .mdx)

Lacerte Tax Individual ( .id0 .id9 .sd0 .sd9 .pd0 .pd9 .fd0 .fd9)

Microsoft Money ( .mny)

MS-SQL Server Database ( .mdf)

MS-SQL Server Log ( .ldf)

MYOB Data ( .dat .prm .pls)

Omnis Database file ( .df1 .lbr .ohf .lbs)

Quickbooks Backup file ( .qbb)

Quickbooks QBW file ( .qbw)

Quicken QDF file ( .qdf)

QuickTax file ( .q99 .q00 .q01 .q02 .q03 .q04)

SAS ASCII Data File ( .sas)

SAS Binary Data file ( .sas7bdat;sd2)

SPSS ( .sav)

TaxAct ( .ta5)

TaxCut file (2000-3) ( .t00 .t01 .t02 .t03)

TurboTax file ( .tax)


- Khôi phục tập tin iPOD

Khôi phục âm nhạc và video, bao gồm cả mov, iTunes.. M4a,. Mp3, vv


- Khôi phục trên 300 loại file: đồ họa, tài liệu, lưu trữ, các file email, cơ sở dữ liệu và các tập tin tài chính.


Tên phần mềm: GetData Recover My Files Pro 4.9.4.1296

Chức năng chính: Dễ dàng khôi phục dữ liệu vừa xóa

Dung lượng: 22.2 MB


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dẫn Cr-ack:

1. Tải, giải nén và cài đặt phần mềm.

2. Tắt phần mềm, sau đó chép file RecoverMyFiles.exe trong thư mục Cr-ack vào thư mục cài đặt của phần mềm ( mặc định C:\Program Files\GetData\Recover My Files v4 )


Bây giờ thì tha hồ xài nhé!
By rugenan
#434616 hic lần trước mình fomat ổ d dùng cái này không ăn thua gì phài chơi thằng get databack mới được đấy
Kết nối đề xuất: