Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Culvanawd
#430134 Số là thế này em đang chạy bản yahoo 10 hay 9 gì đó mới uninstall để cài lại yahoo 11 cho bằng bạn bằng bè nào ngờ uninstall thì xong xuôi hết mà cài bản yahoo mới được 98% nó báo lỗi này:
C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messeger\YahooMesseger.exe

The application has failed to start beacause its side-by-site configuration is incorrect. Please see the application event log or use the command-line sxtrace.exe tool for more detail.

Thế là chỉ có cách bấm OK và nó không thể cài hết bản yahoo. Giờ icon Yahoo ở desktop vẫn có mà bấm vào nó lại hiện ra cái báo lỗi ấy và không chạy được. Em muốn cài lại bản cũ để dùng cũng không được luôn.

Windows em đang xài là Win7 bác nào biết cách cài được Yahoo thì chỉ em với em Thank ạ!
By bimat_anhvatoi
#430189 cấu hình lỗi,hãy dùng phần mềm gỡ nó.Gỡ các folder liên quan nó(Program file,Program Data,Regedit)

restart rồi cài lại

nhớ phải cài net framework trước khi cái nó(thường là Net 2.0)
By MrKen_pr09x
#430190 Bạn cứ cài lại cái Yahoo 10 hay bao nhiêu đó thì tùy! Cứ cài xong đi (Hok cần biết chạy được hay hok) và sau đó bạn tải Software này về "Your Uninstaller 2008 full và dùng nó để Remove cái Yahoo- thế là tất cả tàn tích đều bị xóa sạch boong
By tinhmy
#430244 desirestudio Số là thế này em đang chạy bản yahoo 10 hay 9 gì đó mới uninstall để cài lại yahoo 11 cho bằng bạn bằng bè nào ngờ uninstall thì xong xuôi hết mà cài bản yahoo mới được 98% nó báo lỗi này:
C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messeger\YahooMesseger.exe

The application has failed to start beacause its side-by-site configuration is incorrect. Please see the application event log or use the command-line sxtrace.exe tool for more detail.

Thế là chỉ có cách bấm OK và nó không thể cài hết bản yahoo. Giờ icon Yahoo ở desktop vẫn có mà bấm vào nó lại hiện ra cái báo lỗi ấy và không chạy được. Em muốn cài lại bản cũ để dùng cũng không được luôn.

Windows em đang xài là Win7 bác nào biết cách cài được Yahoo thì chỉ em với em Thank ạ! tui đã dính cái này nhiều lần

...để nguyên thế chạy lại file exe mà đã cài , nó tự xử . không gỡ bỏ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement