Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cu_nhan_9x_tb
By hathivnmp3
By Dowle
#428907

ID sự kiện: 26

Ứng dụng popup: CMD.exe

Lỗi ứng dụng: Ứng dụng không thể khởi động đúng (0xc0000142). Nhấp vào OK để chấm dứt các ứng dụng.

Cách sửa
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By jadelysebastien_camlyhoang
#428908 Bạn có thể nói rõ hơn tí về bước 5 không mình không hiểu chỗ đấy lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement