Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By iep_k52
#427997 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Dưới đây là một danh sách ngắn gọn của các lợi thế RAR Password Recovery:


1. Khôi phục mật (an ninh) khẩu cho một tài liệu lưu trữ RAR / WinRAR sử dụng sự kết hợp của Brute-Force, Booost-Up hay tấn công từ điển.

2. Tốc độ rất cao của công chuyện (hơn 3000 mật (an ninh) khẩu mỗi giây trong chế độ Brute-Force và lên đến 22.000 mật (an ninh) khẩu trên giây ở chế độ Booost-Up).

3. Tùy biến.

3. Bộ vi xử lý tiên tiến khám phá.

4. Giao diện thân thiện với người sử dụng.

5. Lớn danh sách từ điển.

6. Khả năng làm chuyện trong nền.

7. Tự động lưu fedown : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By meo_con_di_tim_boyfriend
By Atleigh
#428019 Trước giờ mình chưa thấy chương trình mở khóa được winrar. Để dùng thử mới được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement