Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Darek
#427171


Máy e có đủ dung lượng cài đặt ( như trong hình là còn free 41.3 GB) mà sao nó bảo như thế này. Bác nào viết lỗi gì thì giúp em với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement