Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thanhtuan_83lk
#426964 Gần đây, mỗi khi mình cần sử dụng phần mềm Format Factory, khởi chạy FormatFactory.exe thì hiện bảng thông báo lỗi sau:
Xin các bro giúp đỡ! Bây giờ mình làm cách nào cũng không khiến cho phần mềm chạy được, gỡ đi, restart rồi cài lại vẫn gặp tình trạng như vậy. Xin được giúp đỡ!
By Ramkute_3kblog
#427649 FF yêu cầu nên phải có vcredist_x86.exe
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Nếu không được thì làm như cách dưới

Gỡ hết FF đi rồi làm như sau:

Tải Windows Installer 3.1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cài rồi làm tiếp:

Start -> Run gõ services.msc -> Enter.

Tìm Windows Installer -> Chuột phải chọn Automatic.


Vẫn không được nữa thì bó tay
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement