Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yul_rukawa
#412466 RAM 1G chạy win7 cũng khổ sở lắm rồi, chạy thêm KIS nó ngốn thêm 100-200MB RAM nữa thì bạn chỉ cón nước treo máy thôi. Muốn cài KIS thì chuyển qua winxp nha bạn!
By u_kitkat
#412467 Kis dùng hay mà bạn. 2012 dùng thấy nhẹ mà. Thấy được hơn 11 đó bạn. 12 thì phải cải tiến hơn 11 rồi


80% nên dùng, lâu lâu quét toàn bộ 1 lần
Kết nối đề xuất: