Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lquynhnguyen
#396536 Đầu bài là

tìm tá cẩ các số nguyên tố giữa n1 và n2 va in ra màn hình

code

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

void main();

{ int i.j.n1.n2.demuoc;printf("n1="); scanf("%d",&n1);

printf("n2="); scanf(%d",&n2);

for(i=n1; i<=n2;i++)

{ for j=i;j<=i;j++)

{if (i%j==0) (demuoc++);}}

if (demuoc==2) printf(" cac so nguyen to la%d",i);

getch();}

các anh em xem hộ mình thiếu sai chỗ nào chỉ giáo với. Mình tự học nên không có ai giảng và hỏi, nên anh em chiếu cố giùm, giúp mình cái nhé

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By chip_pro_95
#396566 Mặc dù mình chưa kiểm tra tính đúng sai của thuật toán. Nhưng khuyên bạn nên học từ cơ bản đến nâng cao chứ nhìn mấy dòng code của bạn là mình thấy sai cơ bản rồi. Cú pháp khai báo nhiều biến cùng lúc thì phải phân cách nhau bởi dấu "," chứ sao lại dùng dấu "." ????

Thân!
By thuan.tran72
#396585 ban co the hướng dẫn tuong tan duoc khong? minh ga qua, ah ma minh dung dau "," day chu dau co dung dau "." dau

---------- Bài thêm lúc 12:42 ---------- Bài trước là lúc 12:42 ----------

ban nao co thiu cho minh xin code voi
By Aelfdane
#396586 diephn1 Đầu bài là

tìm tá cẩ các số nguyên tố giữa n1 và n2 va in ra màn hình

code

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

void main();

{ int i.j.n1.n2.demuoc;printf("n1="); scanf("%d",&n1);

printf("n2="); scanf(%d",&n2);

for(i=n1; i<=n2;i++)

{ for j=i;j<=i;j++)

{if (i%j==0) (demuoc++);}}

if (demuoc==2) printf(" cac so nguyen to la%d",i);

getch();}

các anh em xem hộ mình thiếu sai chỗ nào chỉ giáo với. Mình tự học nên không có ai giảng và hỏi, nên anh em chiếu cố giùm, giúp mình cái nhé bạn ghé qua đây nhé. ở đây mình chỉ dẫn rất cụ thế, bài nào cũng có. bạn ngâm cứu đi cho dễ hiểu. chứ nói suông khó lắm:

đây nhé bạn:
By leduybt
#396587 diephn1 Đầu bài là

tìm tá cẩ các số nguyên tố giữa n1 và n2 va in ra màn hình

code

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

void main();

{ int i.j.n1.n2.demuoc;printf("n1="); scanf("%d",&n1);

printf("n2="); scanf(%d",&n2);

for(i=n1; i<=n2;i++)

{ for j=i;j<=i;j++)

{if (i%j==0) (demuoc++);}}

if (demuoc==2) printf(" cac so nguyen to la%d",i);

getch();}

các anh em xem hộ mình thiếu sai chỗ nào chỉ giáo với. Mình tự học nên không có ai giảng và hỏi, nên anh em chiếu cố giùm, giúp mình cái nhé mình toàn viết bằng ASM mà còn sém rớt môn vi xữ lý ^^!, cái C này thì pó tay toàn tập Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement