Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By babyocchich
#395754 AE cho hỏi là cái đĩa gồm các file này dùng để làm gì? hình như lúc mua máy tính nó đưa cho thì phải, k nhớ chính xác lắm, gồm có các file này:

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement