Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By freeze.nature
#369572 Hướng dẫn phá pass ShadowDefender dành cho tất cả WINDOWS Phiên bản mới nhất V1.1.0.331 trong 60 giây!Dành cho các bạn vừa cài mà quên pass!Nhớ đừng dùng vào mục đích xấu!!


-Boot vào windows mini xp : có nhiều cách : dùng CD hirent boot,dùng usb,dùng mini có sẵn trong win,....


-Chạy avast Registry editor (hay 1 phần mềm chỉnh sửa registry bất kì) có sẵn trong windows mini xp,xóa key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Shadow Defender


-Xóa file diskpt0.sys trong ổ C và trong các ổ đĩa khác (ổ nào đóng băng thì mới có file này)


-Xóa thư mục C:\Program Files\Shadow Defender


-Khởi động lại máy thế là xong .Bạn có thể cài đặt lại ShadowDefender và đặt lại pas tùy ý!

Nếu nhấn "Cảm Ơn " thì làm chắc chắn thành công 100%

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By buzzguy_net
#369598 vitinhhoangan Hướng dẫn phá pass ShadowDefender dành cho tất cả WINDOWS Phiên bản mới nhất V1.1.0.331 trong 60 giây!Dành cho các bạn vừa cài mà quên pass!Nhớ đừng dùng vào mục đích xấu!!


-Boot vào windows mini xp : có nhiều cách : dùng CD hirent boot,dùng usb,dùng mini có sẵn trong win,....


-Chạy avast Registry editor (hay 1 phần mềm chỉnh sửa registry bất kì) có sẵn trong windows mini xp,xóa key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Shadow Defender


-Xóa file diskpt0.sys trong ổ C và trong các ổ đĩa khác (ổ nào đóng băng thì mới có file này)


-Xóa thư mục C:\Program Files\Shadow Defender


-Khởi động lại máy thế là xong .Bạn có thể cài đặt lại ShadowDefender và đặt lại pas tùy ý!

Nếu nhấn "Cảm Ơn " thì làm chắc chắn thành công 100% Thank bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement