Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lolem_sitinh6993
#364237 Máy tui khi khởi động (win xp) nó cứ hiện ra cái Welcome, nhấn Ctrl+Alt+Del --> New task ---> Run ---> explorer.exe thì nó mới vào dc windows , có cách nào khắc phục lỗi không (ngoài cách trên)
By ct_design
#364266 vào run -> regedit

tìm theo đường dẫn này:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

bên cột kia chon shell, đổi giá trị thành explorer.exe

sau đó khởi động lại.
By shock_girl610
#364267 ddaliem vào run -> regedit

tìm theo đường dẫn này:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

bên cột kia chon shell, đổi giá trị thành explorer.exe

sau đó khởi động lại. ok men! coool
By lolita_lee
#364284 anh em diễn đàn oi cho em cái lỗi này la bi gia vậy

khi khởi động windows len thi nó cứ báo lổi explore.exe no xuất hiện câu lệnh (The application failed to intialize properly) không vào được màn hình giao diên windows được. xin anh em giúp em với, cai và ghost ma củng không được, do bi lỗi gì vậy????
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement