Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vivian_lil_kery
#356080 chưa làm thử, nhưng thank bác chủ thớt. . Và hỏi thêm là có cách nào ghi file ghost ~ 1gb vào 1 đĩa CD k vậy (chỉ cần 1,2 gb thôi) ??? !!!!

Và thêm 1 cái nữa là, tưởng bộ gì chứ nếu mà là bộ office 2003 thì máy mình có file .iso này, dung lượng ~400mb (có thể k full, nhưng thế là đủ xài rồi)> >>>>>>
By anh_phuong_22393
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement