Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By damngirl_vt2009
#350776 Đầu tiên là phải cóBấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Plugin hỗ trợ : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Danh sách 136 kênh Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Có 3 kênh HD : VTC HD 1 & HD 2 và iTV HD


+ 50 kênh đầu dùng được tất cả các mạng (đã test VNPT, FPT, Viettel ) : dịch vụ MegaTV (viết trên nền octoshape) của VDC ( Công ty điện toán và truyền số liệu) ,

+ 186 kênh sau dành riêng cho mạng FPT : dich vụ iTV của FPT
By Edensaw
By Dunleigh
#353749 Có một sô kênh không xem được bạn ơi. Như VTC HD hay ITV HD, riêng K+ thì trước nay có list nhưng k xem được từ lâu rồi. Nếu bạn fix được thì hay quá. Dù sao cũng thank.
By Ma_nu
#353751 acon_nongthon Có một sô kênh không xem được bạn ơi. Như VTC HD hay ITV HD, riêng K+ thì trước nay có list nhưng k xem được từ lâu rồi. Nếu bạn fix được thì hay quá. Dù sao cũng thank. K+ thì FPT chặn lại rùi phải mua bản quyền mới sem được , hic


còn mấy kênh HD kia mình sem bình thường mà :

By quyendieu84
#353756 vtc3 không mở được

nó hiện ra 1 cái bảng ghi là


Your input can't be opened:

VLC is unable to open the MRL 'http://127.0.0.1:6498/ms2/1313632101564/0MediaPlayer+0+/octoshape+hVV+dir.vdconline.vn+V+vdco+V+live+V+oct o10+V+auto/Octoshape'. Check the log for details.

Your input can't be opened:

VLC is unable to open the MRL 'http://127.0.0.1:6498/ms2/1313632101564/0MediaPlayer+0+/octoshape+hVV+dir.vdconline.vn+V+vdco+V+live+V+oct o10+V+auto/Octoshape'. Check the log for details.

ak, mà làm sao để 1 bên hiện danh sách, 1 bện hiện tv vậy, của tui mở danh sách thì toàn là danh sách, tv thì toàn tv, có thể mở danh sách ở cạnh tv ko
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement