Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tamnhintrithuc
#328660 Vừa chơi Battlefield 1 thấy cũng hay, lên tìm Bf 2 thì thấy có yêu cầu cấu hình, mong các anh em xem zùm, lỡ dơn cả 1.09 GB về mà ngồi nhìn thỉ cũng tội em!!!

System Information

------------------

Time of this report: 8/26/2011, 14:43:35

Machine name: USER

Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)

Language: English (Regional Setting: English)

System Manufacturer: INTEL

System Model: DG31PR

BIOS: BIOS Date: 10/22/08 19:07:50 Ver: 08.00.10

Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU E5300 @ 2.60GHz (2 CPUs)

Memory: 2036MB RAM

Page File: 458MB used, 3464MB available

Windows Dir: C:\WINDOWS

DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)

DX Setup Parameters: Not found

DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode


+++++++++++++++++++++

Display Devices

---------------

Card name: Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family

Manufacturer: Intel Corporation

Chip type: Intel(R) GMA 3100

DAC type: Internal

Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C28086&REV_10

Display Memory: 128.0 MB

Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (60Hz)

Monitor: Default Monitor

Monitor Max Res:

Driver Name: igxprd32.dll

Driver Version: 6.14.0010.5029 (English)

DDI Version: 9 (or higher)

Driver Attributes: Final Retail

Driver Date/Size: 1/21/2009 11:43:54, 57344 bytes

WHQL Logo'd: Yes

WHQL Date Stamp: n/a

VDD: n/a

Mini VDD: igxpmp32.sys

Mini VDD Date: 1/21/2009 11:42:56, 6278560 bytes

Device Identifier: {D7B78E66-6A82-11CF-93F0-C809B1C2CB35}

Vendor ID: 0x8086

Device ID: 0x29C2

SubSys ID: 0x29C28086

Revision ID: 0x0010

Revision ID: 0x0010

Video Accel:

Deinterlace Caps: n/a

Registry: OK

DDraw Status: Enabled

D3D Status: Enabled

AGP Status: Not Available

DDraw Test Result: Not run

D3D7 Test Result: Not run

D3D8 Test Result: Not run

D3D9 Test Result: Not run
By bryan_ho220590
By hoa_tigon139
#329317 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bạn vào trang này để xem nhé. Nó sẽ tự động tính toán xem máy bạn có chơi được không.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement