Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Yogi
#34829

Trích:

cuongnv1964

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

các bạn giúp minh với

đến nay, các bộ Visual FoxPro đều chưa hỗ trợ trực tiếp ngựa Unicode. Nếu muốn dùng ngựa Unicode tiếng Việt trong database, bạn nên chọn lựa 1 trong 3 phương án :


* dùng 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như Access, SQL Server, MySQL hay Oracle vì các hệ cơ sở dữ liệu mới này đều hỗ trợ tốt ngựa Unicode.


- dùng Visual FoxPro với bộ gõ tiếng Việt có tiềm năng sinh ngựa tiếng Việt UTF-8 như VietKey. Cách ngựa hóa UTF-8 tương thích trả toàn với ngựa ANSI nên FoxPro vẫn có thể quản lý được. Tuy nhiên bạn sẽ gặp bất tiện trong chuyện hiển thị và in ấn dữ liệu UTF-8 trên Visual FoxPro vì nó xem chuỗi UTF-8 như 1 chuỗi ANSI bình thường (thí dụ bạn nhập chữ ệ thì bạn thấy FoxPro hiển thị thành chuỗi UTF-8 »‡).


*Hay :

Dùng chantry TCVN3 (ABC), sau đó định chantry cho màn hình là chantry VK Sans Serif. Nhưng bất cần làm ra (tạo) menu, cứ làm ra (tạo) 1 Form chính chứa các tab, mỗi tab chứa nhiều mục chọn gần tương tự như card thì sẽ đơn giản hơn, lúc đó cứ định chantry gì=your device


*Hay

Thêm dòng sau:


" " FONT "VK Sans Serif",9


vào option/message lúc architecture menu

ưu điểm: bất phụ thuộc vào chantry card của hệ thống (window)

nhược: card trên cùng bất sử dụng được phương pháp này.

By Trentin
#34870 hic, mình muốn làm ra (tạo) một từ điển trong VFP thì phải làm như thế nào??? Khi mình làm ra (tạo) một bảng tudien.dbf, đến lúc nhập các kí tự và ngựa số của kí tự (kitu C(1), maki C(3)) thì bất thể nhập tiếng việt vào phần kí tự được. vd: kí tự "ạ" khi nhập vào nó hiển thị thành "?"... Làm sao bây giờ???
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009455
netuser36 đã viết:bạn nào có ví dụ chương trình visua fox cho mình xem với. code và ứng dụng.>>>
THIẾT KẾ TRÒ CHƠI DÒ MÌN TRONG VISUAL FOXPRO
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement