Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Ryton
#241501 Tui xài Team Viewer kết nối với máy bạn tui, vô nhìn màn hình được nhưng khi click chạy 1 ctrình bên máy bên kia thì nó bị mất kết nối, hiện thông báo:


the connection was closed, because your partner's desktop was currently not available. This is probably due to fast user switching or a disconnected Remove Desktop session or the screen was simply locked


và cứ thế bị văng ra lun, không connect vào được (dù chỉ là nhìn màn hình). Cả 2 đang dùng bảng Team 5.0.7904 (chế độ install). Pro nào biết cách sửa làm sao không, chỉ tui với. Thanks a lot
By Anton
#250838 Ukm. Mình cũng đang muốn hỏi về vấ đề này. Máy mình không hiểu tại sao còn ghi là không thể kết nối nữa cơ. Nhưng máy kia kết nối với máy mình thì lại được. Pro nào biết thì giúp em với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement