Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Frang
#239059 Mình đang làm đồ án tốt nghiệp, trình bày thi yêu cầu như sau:

Canh lề trang

Left margin : 3 cm

Right margin : 2 cm

Top margin : 3 cm

Bottom margin : 2.5 cm


Nhưng mình không biết chỉnh như thế nào. Lúc đi in thi họ cũng chỉnh cho mình, nhưng mình muốn tự chỉnh để canh các hình chèn vào cho đúng ý mình chứ ra quán họ chỉnh lại nhìn chán òm.

Thanhks tất cả người đẫ quan tâm giúp đỡ !!!!!!!!!!!!!!!!
By Kameron
#247902 NGUYENHUYQUYEN Mình đang làm đồ án tốt nghiệp, trình bày thi yêu cầu như sau:


Canh trang

Left margin : 3 cm

Right margin : 2 cm

Top margin : 3 cm

Bottom margin : 2.5 cm


Nhưng mình không biết chỉnh như thế nào. Lúc đi in thi họ cũng chỉnh cho mình, nhưng mình muốn tự chỉnh để canh các hình chèn vào cho đúng ý mình chứ ra quán họ chỉnh lại nhìn chán òm.

Thanhks tất cả người đẫ quan tâm giúp đỡ !!!!!!!!!!!!!!!! bạn mở trang NEW hay phần nhập liệu vừa có trên trang & bây giờ bạn dàn trang theo ý của mình.

- Trước tiên: bạn vào Menu TOOLS\OPTIONS => General Tab :

Mặc định: 4 Entries (bạn có thể chỉnh lên 10 - nhớ 10 trang vừa mở)

Measument Units: chỉnh là Centimeter để đúng kiểu đo lường VN.

Nếu bạn muốn tất cả các CT WORD cũ đều nhận file word của bạn thì vào tiếp SAVE Tab chọn save kiểu Word 6.0/95 (*.doc) - Default Format Save Word file as. nhưng bạn phải bảo đảm file này bạn khg chèn ký tự lạ vào (vì CT Word cũ khg có sẽ báo lỗi khg mở được)


- Vào Menu FILE\Page Setup:

Margins Tab: chỉnh Top, Right ............. Ấn nút DEFAULT (hiệu lực cho tất cả các trang WORDS trên máy bạn - nếu thích).

Pages Tab : chọn kiểu trang A4. Ấn nút DEFAULT.


Như vậy là xong rồi.


Nhưng bạn hãy lưu ý, tất cả sự trình bày theo ý bạn trên máy mình sẽ khg đúng khi bạn đem đi ra tiệm in Laser - File word sẽ chạy trang khi đem qua máy có cấu hình khác.


Do đó tốt nhất bạn sẽ phải cài bộ Acrobat vào nữa - Khi này đỉnh góc trái trang Word sẽ hiện 3 Icon Acrobat - Khi cần in ấn file word nhiều trang (mình khg có thời (gian) gian ngồi ở tiệm người ta chỉnh từng trang một) thì bạn chọn Convert to Acrobat => như vậy trang word của bạn được chuyển sang file ảnh & nó được khóa chết khg di dịch gì cả.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement