Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By onggia_bongxu
#238358 mọi khi em vân dùng bình thường để kết nối với tất cả người nhưng lần này không thể nhập dc ID của người khác nó báo lỗi:


xin nhờ các ace 4r ai biết chỉ giúp em với

THANK ALL
By noinhomuadong_888
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement