Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By haukieu49
#236801 Mọi người giúp mình với, mình cài Mathtype vào MS word 2007 nhưng không thể dùng được ,nó báo lỗi thế này đây sau khi ấn ok nó lại báo
By hoangnguyen_2108
#244492 bạn vào thư mục chứa MathType ( thường là ổ C:/Program file/Mathtye) sau đó kick chuột phải vào MathType.exe. Chọn Properties -> Chọn Compatibility -> chọn Run this program in Compatibility mode for: -> chọn windows XP ( service pack 2) (nếu bạn đang dùng Win7). -> chon Appyl. xong rồi bạn khởi động MathType lên xem thử nhé.

Chúc thành công.
By luckystar_n2t_tt
#244494 Khi cài MathType vào thì nó sẽ làm ra (tạo) thành 1 marco trong Word

( Sẽ có 1 menu riêng, và MathType sẽ thay thế Microsoft Equation )

Lỗi trên là do Word nó chặn marco MathType .

Khắc phục thì bạn phải vào Word chỉnh để đưa MathType vào danh sách đáng tin )

Cách làm: Trong hộp báo lỗi đó, mấy dòng in đậm đấy làm theo chỉ dẫn đó đi
By pedaudangiu6895
#244495 becon91 Khi cài MathType vào thì nó sẽ làm ra (tạo) thành 1 marco trong Word

( Sẽ có 1 menu riêng, và MathType sẽ thay thế Microsoft Equation )

Lỗi trên là do Word nó chặn marco MathType .

Khắc phục thì bạn phải vào Word chỉnh để đưa MathType vào danh sách đáng tin )

Cách làm: Trong hộp báo lỗi đó, mấy dòng in đậm đấy làm theo chỉ dẫn đó đi Đã làm theo cách của bạn nhưng không được nên mới phải mò lên đây
By tientd_gddtcaugiay
#244496 Bạn cài Mathtype bản nào? Bạn dùng Office 2007 hay dùng cả 2007 và 2003. Theo mình bạn hãy tìm xem các file: Mathtype Commands 6 for Word.dotm và MathPage.wll nó nằm ở đâu thì copy vào thư mục Program Files\Microsoft Office\Office12\STARTUP rồi vào Options trong Word2007 để thiết lập trong mục Add-Ins\Word Add-Ins add... tệp Mathtype Commands 6 for Word.dotm vào.
By Anthony
#244497 mình cài Mathtype bản 6.6a với MS Office 2007 , cũng vừa làm như bạn chỉ dẫn nhưng mà cũng không khả quan bạn a.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement