Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By connit_bietchat2001
#233971 Hi các cao thủ, máy em cài bản windows 7, có ghost vài lần thì nó xuất hiện thông báo này "This copy of window is not genuine" rồi destop đen thui, thật ra vẫn hoạt động được, nhưng vất vả quá. Các anh chị giúp em cách khắc phục cái ạ.


Xin cảm ơn
By Jorgen
#239889 vinhlocsam Hi các cao thủ, máy em cài bản windows 7, có ghost vài lần thì nó xuất hiện thông báo này "This copy of window is not genuine" rồi destop đen thui, thật ra vẫn hoạt động được, nhưng vất vả quá. Các anh chị giúp em cách khắc phục cái ạ.


Xin Thank bao windows bạn là windows lậu,

Cr-ack lại thôi
By ga_pungmo
#239890 Có thể bạn Update hay vô trang Microsoft bị kiểm tra phát hiện bản lậu đó. thường trường hợp này bạn Cr-ack lại không ăn thua đâu, phải cài lại thui.
By anhluonbenem_anhluonbenem44
#239892 Down cái "RemoveWAT" search trên mạng về mà chơi, không thì dùng code này nha:

Code: @echo off

echo Start script to Disable wgatray.exe

set wreg=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon

set sys=%SYSTEMROOT%\System32

set /a test=0

set wexe=WgaTray.exe
set wdll=WgaLogon.dll

set syswpath=%sys%\%wexe%
set sysdpath=%sys%\%wdll%

set dll=%sys%\dllcache
set dllwpath=%dll%\%wexe%
set dlldpath=%dll%\%wdll%

reg query "%wreg%" >null 2>&1

if %ERRORLEVEL% EQU 0 (reg delete "%wreg%" /f & set /a test=%test%+1 & echo WgaLogon Registry Entry %wreg% Present and Deleted) else (echo WgaLogon Registry Entry %wreg% Not Present)

if exist "%syswpath%" (ren "%syswpath%" "%wexe%.old" & set /a test=%test%+1 & echo %syswpath% renamed to %wexe%.old) else (echo %syswpath% not present)

if exist "%sysdpath%" (ren "%sysdpath%" "%wdll%.old" & set /a test=%test%+1 & echo %sysdpath% renamed to %wdll%.old) else (echo %sysdpath% not present)

if exist "%dllwpath%" (del "%dllwpath%" & echo %dllwpath% deleted) else (echo %dllwpath% not present)

if exist "%dlldpath%" (del "%dlldpath%" & echo %dlldpath% deleted) else (echo %dlldpath% not present)

if %test% EQU 3 (echo wgatray was found to be present and was successfully disabled) else (echo wgatray was not found to be present and no action taken)

echo Finished Mở notepad ra, copy nội dung trên, lưu thành file đuôi .bat (chấm bat)

Đặt tên file tùy ý


Rồi chạy nó là được thôi.


Không thì search cái "Windows_7_Loader_eXtreme_Edition" về dùng là đựoc nha.
By tranquangsang_qd
#239893 Windows bản Cr-ack chưa chuẩn nên bị phát hiện.

Tốt nhất là bỏ ra khoảng 100k dùng key xin luôn hay Cr-ack lại bạn ạ!
By Gaetan
#239894 "This copy of window is not genuine" tạm dịch là sự sao chép windows không hợp lệ!

Bảo cài lại máy thì nói làm gì. Lỗi windows nào cài lại máy chả xong. Trả lời như không trả lời vậy.

làm như bác jetaudioplus là được

lên mạng down cái removeWAT về là được. nhanh gọn.
By master_trunghieu
#239895 fabregassilva "This copy of window is not genuine" tạm dịch là sự sao chép windows không hợp lệ!

Bảo cài lại máy thì nói làm gì. Lỗi windows nào cài lại máy chả xong. Trả lời như không trả lời vậy.

làm như bác jetaudioplus là được

lên mạng down cái removeWAT về là được. nhanh gọn. Bị lỗi đen màn hình này rồi thì ngoài cài lại windows thì làm gì có cái gì sửa được, removeWAT làm gì chữa được cái này, thử đi rồi biết !
By cuoc_doi_vo_nghia
#239896 cài lại windows đi, bây h key trên diễn đàn nhiều lắm, lên đó lấy 1 cái mà active, chủ yếu là bản untimateN và pro nha bạn
By Rickie
#239897 - Do bạn dùng windows lậu mà Update nên gây ra lỗi này.

- Đừng lo lắng. Hãy tải RemoveWAT này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Sau đó, R-Click vào RemoveWAT.exe chọn Run as adminitrator --> rồi Click vào Remove WAT --> OK.

- Bây giờ Restart máy lại là tất cả thứ trở lại bình thường thôi.
Kết nối đề xuất: