Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By mrdong.cool
#228274 Xin Phần Mềm Làm Karaoke Chuyên NghiệpAi có phần mềm nào làm ra (tạo) chữ karaoke chạy và làm ra (tạo) được nhiều hiệu ứng tương tự hệt như các đĩa VCD bán ngoài thị trường không ? Nó xó thể làm các đoạn video từ tập ảnh của mình hay các đoạn video có sẵn .

tui có phần mềm : AV Video Karaoke Maker nhưng làm không tương tự như các đĩa Karaoke chuyen nghề cho lắm .

Giúp me
By Piero
By indianchief_fairys
#229174 Trên mạng cũng nhiều wed vừa hướng dẫn vấn đề này rồi! Sau thời (gian) gian tìm hiểu và trải nghiệm thì NguyenHoang thấy tất cả chỉ có Premiere và plugin Kbuilder là ổn định, hay và nhanh nhất! NguyenHoang đang xài Adobe premiere cs3 (cái này trên mạng nhiều lắm) còn Kbuilder thì trên mạng link hay die lắm nên Hoàng upload link mới luôn!


Bao gồm cả link download Kbuilder full Cr-ack luôn!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: