Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By a_thien_lc
#221214 Mình mới đang chỉ dùng VMWare Workstation nên cũng chẳng biết so sánh thế nào. Tủy nhiên với những tiện ích do VMWare Workstation mang lại thì cũng vote cho thằng này 1 phiếu.
By november_rain_0602
By Gerrell
#221225 Chọn VMware nhưng không phải Workstation mà là VMwre Player.

Bản Player có đủ chức năng cơ bản cần thiết.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement