Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014207 Để thay đổi nhạc chuông cho windows 10 mobile, bạn vào Start

, kéo qua All apps list, chọn Settings

> Personalization

> Sounds


Ở mục này Sẽ hiện các nhạc cuông sẵn để bạn chọn. Nếu vẫn không có bản nhạc nào ưng thì bạn cần copy 1 bản nhạc mp3 tùy chọn vào làm nhạc chuông


Bạn cần copy vào thư mục Rington.
CỤ thể, kết nối điện thoại của bạn với máy tính bằng cáp.

 1. Tren máy tính , nhấn Start
 2. chọn File Explorer > This PC.
 3. Để ý mục Devices and drives, chọn điện thoại của bạn, chọn thư mục Phone , tìm tới thư mục Ringtones.
 4. Copy nhạc của bạn vào Ringtones.
 5. Trong điện thoại, chọn Start

  , kéo qua All apps list, chọn Settings

  > Personalization

  > Sounds , sau đó sẽ hiện những bài hát bạn đã copy vào

  .


cách thay đổi nhạc chuông trong windows 10 mobile
ca ch thay ð i nh c chuông trong windows 10 mobile
Hình đại diện của thành viên
By rica17
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement