Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
Hình đại diện của thành viên
By pherotao
#1014195 Chào các bạn!
tui có 1 CSDL  Access về quản lí Hàng Hóa như sau:

1. T-NhomHangHoa (MaNhom (khóa chính), TenNhom);

VD: dữ liệu là: TL - THUỐC LÁ, BK - BÁNH KẸO, NH - NƯỚC HOA,...

2. T-HangHoa (MaHH (khóa chính), TenHH, MaNhom, DVT, QuiCach;

VD: dữ liệu sẽ nhập dựa theo Nhóm Hàng. Vì mỗi Nhóm Hàng có nhiều Mặt hàng, mỗi Mặt hàng là 1 Mã dựa theo Mã nhóm. VD: TL0001 (ROCCO), TL0002 (HERO), TL0003 (SAIGON),...; BK0001 (KẸO DỪA, BK0002 (BÁNH PHỒNG TÔM),... NH0001 (CHANEL), NH0002 (ORIFLAME),...

Sau đó tui tạo form nhập liệu hàng hóa là F-HangHoa gồm: MaNhom (là 1 combbox), và các textbox MaHH, TenHH, DVT, QuiCach.

tui muốn là: khi tui chọn Nhóm hàng thì sẽ chuyển đến Tên Hàng (bỏ qua Mã Hàng vì sẽ cập nhật sau). VD: tui chọn là TL (thuốc lá), thì sẽ đến Tên Hàng, tui nhập lần lượt 1 hay 10 hay 20 hay có thể nhiều hơn tên hàng bên dưới, sau đó tui bấm "Ghi" thì sẽ tự động cập nhật Mã Hàng là TL 0001, TL0002,...TL0020,... (Với "0000" là số thứ tự tăng dần).
Nhập cho đến khi tui chuyển qua chọn Nhóm hàng khác. ( VD: chọn qua nhóm BK (Bánh Kẹo), thì cũng tương tự như ở trên.

Nghĩa là, tui muốn MaHH là mã tự động cập nhật không trùng nhau và MaHH này dựa vào MaNhom mà tự tạo mã với các số "0000" là số thứ tự tăng dần cho từng MaHH theo từng MaNhom.

Nhờ các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn!

[ Post bai thong qua Mobile ]

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014202 bài toán lập trình access này khó vậy ta. Ý bạn là muốn xây dựng từ đầu phần mềm này á? Quá khó để nhờ ở đây
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1014260 Khó. chỉ biết gửi bạn file này mà tham khảo
Quản lý hộ khẩu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phần mềm quản lý điểm bằng Access
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement