Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By rongconmangkinh
#158332 Tình hình thế này: Soạn mail trong MS Outlook. Sau đó cho Send/Receive all, chương trình báo Sent Complete nhưng bức email vẫn không thèm đi. Bực quá không biết hỏi ai, may nhớ có diễn đàn này, lên hỏi các anh tài thử xem sao? Ai biết giúp dùm nhen. Chứ mỗi lần muốn gửi email phải vào tận Yahoo (đầy quảng cáo) hay Google (hay bị lỗi Loading miết miết) thì chán lắm.

Thanks các bạn!
By nhachiemtinhhoc_2008
By share_all
#158357
Quote:Được gửi bởi tamboteo


Tình hình thế này: Soạn mail trong MS Outlook. Sau đó cho Send/Receive all, chương trình báo Sent Complete nhưng bức email vẫn không thèm đi. Bực quá không biết hỏi ai, may nhớ có diễn đàn này, lên hỏi các anh tài thử xem sao? Ai biết giúp dùm nhen. Chứ mỗi lần muốn gửi email phải vào tận Yahoo (đầy quảng cáo) hay Google (hay bị lỗi Loading miết miết) thì chán lắm.

Thanks các bạn!


Chú ý: FPT block cổng 25 rồi nên nếu bạn dùng FPT thì không gửi được đâu.Khi sending double click vào cái status đấy nó sẽ hiển thị 1 dialog bạn sẽ nhìn thấy tại sao không gửi được.Test port 25: telnet smtp.mail.yahoo.com.vn xem có ok không hay FPT block rồi.
By starbrust_ngonngon_mt102
#158361 POP3: pop.mail.yahoo.com.vn

SMTP: smtp.mail.yahoo.com.vn

đánh dấu chọn vào cái checkbox phía bên dưới kế bên cái tag setup

tại vì mình đang xài OE tiếng hoa nên mình không chỉ dc cái check box đó tên gì.

bạn cứ thử xem.
By Derrell
#158382 The message could not be sent because the server rejected the sender's e-mail address. The sender's e-mail address was '[email protected]'. Subject 'check mail', Account: 'mail.acn.com.vn', Server: 'mail.acn.com.vn', Protocol: SMTP, Server Response: '550 <[email protected]>, Sender unknown', Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 550, Error Number: 0x800CCC78Cuu minh voi, mail minh không gui di dc la sao vay
By Alrik
#158400 bạn kiểm tra lại network, config outlook. thử reset lại modem.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement