Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tinhyeutimthay1412
By Brady
#126952 thế kô có chuyển dung lượn ổ hả bạn.Minh muốn chia lai dung lượng ổ để cài windows 7 mà khó quá
By nhoc_sieuquayyeuanh
#127008
Trích:PHANMINHTHUYEN
View Post

cho e hoi chia o dia trong Partition Magic co bi mat du lieu cu k


chia ổ trong Partition Magic không mất dữ liệu nếu vùng được chia là vùng bất có dữ liệu
Trích:tinhyeudep
View Post

bài viết đã quá cũ, bất còn phù hợp với thời đại hđh hiện nay nữa rồi


thế hỏi bác lúc bác mới có máy thì có tương tự mấy người này không?
Trích:minhthuckxtb
View Post

thế kô có chuyển dung lượn ổ hả bạn.Minh muốn chia lai dung lượng ổ để cài windows 7 mà khó quá


bạn không đây

http://ket-noi.com/forum/search.html#gsc.q=//f229/huong-da...nh-210284.html có bài chỉ dẫn cho bạn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement