Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Bavol
#112202 Em mới tập xài chương trình này và gần hết Trial thì e Cr-ack nó, sau khi Cr-ack thì nó cứ như vầy ở khung Log. Có ai biết giúp e giải quyết vụ này với

[23:52:18] Connect failed. Waiting to retry (30s)...
[23:52:49] Connection attempt 2...
[23:52:49] Connect failed. Waiting to retry (30s)...
[23:53:19] Connection attempt 3...
[23:53:19] Connect failed. Waiting to retry (30s)...
[23:53:49] Connection attempt 4...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By loi_lam
Kết nối đề xuất: