Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By telecom_uct
#111919 1. Tắt các dịch vụ bất cần thiết:

* Tắt Error Reporting: đây là dịch vụ thông báo mỗi khi có lỗi xảy ra mà có bạn gọi là lỗi Don’t Send.

- Vào My Computer > Properties > Thẻ Advanced > chọn Error Reporting chọn Disable error reporting

* Tắt các dịch vụ khác: một số dịch vụ của Microsoft mà bạn sẽ bất bao giờ dùng tới sẽ làm chậm hệ thống của bạn, nhất là chuyện khởi động.

- Vào Start > Run (Win+R) gõ Services.msc. Bấm chuột phải vào dịch vụ muốn tắt, chọn Properties, trong cửa sổ hiện ra, bạn chuyển qua thẻ General, trong phần Startup Type chọn Disable. Các dịch vụ có thể tắt đi mà bất ảnh hưởng đến công chuyện của bạn: ASP.NET State Service, Automatic Updates, Giúp and Support, Indexing Service, Messenger, Remote Registry, Upload Manager, Web Client, Machine Debug Manager.


2. Chỉnh sửa File boot.ini để máy khởi động nhanh hơn:

- Vào menu Tools của Windows Explorer > Folder Option. Qua thẻ View, chọn Hidden files and folder và bỏ chọn ở 2 mục là Do not show hidden file and folder và Hide protected operating system files, cứ OK khi có thông báo hiện ra. Tìm tới ổ đĩa cài windows và bấm đôi vào file boot.ini.

- Chỉnh dòng timeout xuống giá trị 0 nếu bạn chỉ cài 1 hệ điều hành, nếu 2 trở lên thi bạn có thể để giá trị khác.

- Tìm xuống dòng multi(0)disk(0)… /fastdetect bạn thêm khoảng trắng và đánh thêm /noguiboot . Xong save lại. Nếu có thông báo bất save được, bạn phải gỡ bỏ thuộc tính system cho file boot.ini bằng cách bấm chuột phải vào file boot.ini rồi bỏ chọn thuộc tính system.


3. Giảm độ sâu màu màn hình:

- Bấm chuột phải vào chỗ trống trên Desktop > Properties. Chuyển qua thẻ Settings, phần Color quality bạn chọn Medium (16Bit), xong OK. Tuy màn hình sẽ hơi xấu một chút (rất ít) nhưng máy tính bạn sẽ xử lý tất cả việc trơn tru hơn.


4. Đơn giản hóa Windows:

- Chuyển từ WinXP Style thành windows classic. Cách này tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả.

- Chuyển từ Start menu từ kiểu Xp sang kiểu Classic.

- Làm desktop đơn giản nhất có thể: desktop càng ít biểu tượng càng tốt và bất nên để hình nền.


5. Chỉnh sửa BIOS:

- Chỉnh thành phần khởi động đầu tiên là Hard Drive, thứ nhì là CD-Rom và cuối cùng là đĩa mềm.


6. Thay đổi giá trị bộ nhớ ảo (Vitual Memory):

- Bấm chuột phải vào My Computer > Properties > Thẻ Advanced. Bạn bấm vào nút Settings trong phần Performance. Trong cửa sổ hiện ra, bạn bấm vào nút Advanced rồi bấm vào nút Change. Thay đổi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất bằng nhau theo tui là gấp rưỡi (1.5 lần) bộ nhớ “thật” (RAM) là tốt nhất.


7. Bỏ bớt các chương trình khởi động cùng hệ thống:

- Đơn giản nhất là vào Start > Programs > Startup để xem và xóa bớt.

- Start > Run gõ msconfig, OK. Qua thẻ Startup, tại đây bạn muốn ngăn chương trình nào khởi động thì bỏ dấu chọn nó là xong.


8. Tăng tốc trình đơn:

- Bấm chuột phải vào Desktop > Properties > Thẻ Appearance bấm vào nút Effects. Bỏ dấu chọn tại Show shadows under menus rồi OK.

- Giảm thời (gian) gian chờ xuất hiện trình đơn: Vào Run gõ Regedit rồi mở theo các nhánh HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop. Ở khung bên phải bạn tìm chữ MenuShowDelay rồi bấm đúp vào sửa số trong khung thành 0 > OK.


9. Tăng tốc tắt máy:

- Start > Run gõ Regedit. Mở theo các nhánh sau HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop. HungAppTimeout sửa thành 500. WaitToKillAppTimeout sửa thành 10000. WaitToKillServiceTimeout sửa thành 1000.


10. Vô hiệu hóa những phần cứng bất cần thiết:

Khi khởi động windows sẽ nạp dữ liệu về phần cứng nên càng nhiều phần cứng sẽ làm chậm quá trình khởi động. Vì vậy, nếu cái nào ít dùng (ổ đĩa mềm chẳng hạn) bạn hãy disable nó để máy khởi động nhanh hơn.

- Bấm phải chuột vào My Computer > Manage > Device Manager. Ở khung bên phải bạn xem phần nào mình bất muốn dùng nữa hãy bấm chuột phải và chọn Disable. Khi nào muốn sử dụng lại cũng làm tương tự nhưng chọn Enable.

By bun_ny_girl930
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement