Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By kim_loanvn90
#105460 mình đang muốn làm những bài lab tương tự như nhatnghe.com dùng cái soft Adobe Captivate. nhưng bất tiềm quan lắm. pro nào biết cách sử dụng soft này chỉ cho mình với. đang cần rất gấp. thank
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement