Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Heardind
By thuong_nho_nguoi_dung_hehe
#686416 đây nè
HTML Code: http://www.mediafire.com/?c848q24sr1vm0 nhớ copy paste đừng " mở liên kết tab mới"
Kết nối đề xuất: