Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
#683583 Dung lượng bé đến mức đáng ngạc nhiên, chỉ có 12,9 KB. Hoàn toàn miễn phí, hoạt động tốt trong môi trường Windows. Đó là Memtest, phần mềm giúp kiểm tra RAM máy tính.Giải nén vào một thư mục xác định, không cần cài đặt, chỉ kích hoạt file memtest.exe, bấm OK, xuất hiện hộp chương trình bấm nút Start Testing. Trong suốt quá trình chạy kiểm tra trạng thái của RAM, theo dõi thông báo nằm ở dưới hộp chương trình, nếu 0 Errors thì yên tâm với RAM máy tính.


Bạn có thể dow về từ đây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Ruby_Thanh
By yuna_moon
#683933 mình không chạy được anh em à.Nó báo chi chi không biết,không thấy nó test thế nào cả.Mong anh em giúp đỡ.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement