Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By buonvankiep_sauthienthu2000
#679331 mỗi khi em bật task manager lên thì thấy service host local system chiếm nhiều % ram nhất cụ thể là 44mb


vậy các bạn cho em hỏi service host local system là gì có nên gỡ ra cho máy nhẹ hơn không


và cách gỡ ra như thế nào
By Wmffre
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement