Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By duccuong20052002
#678733 Mình có file ghost windows 7 mới làm, nhưng thông tin trên đó ghi sai. Mọi người có thể chỉ mình đường dẫn file logo cùng info để mình sửa lại ko? . thanks
By titi_kute
By duy_khuong71291
#678772 thanks bạn. Bạn có thể cho mình biết đường dẫn file thông tin và logo ở windows 7 lưu ở chổ nào dc ko?, mình sài ghost edit vào file ghost bị lỗi đó để sửa lại thông tin bên trong nó. Vì khi ghost mình đã để thông tin sai, Để sau này khi bug ghost sẽ có thông tin theo đúng ý mình.
By Trevian
#678773 win7 không biết ở đâu,chứ win8 là ở HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ OEMInformation
thanks bạn. Bạn có thể cho mình biết đường dẫn file thông tin và logo ở windows 7 lưu ở chổ nào dc ko?, mình sài ghost edit vào file ghost bị lỗi đó để sửa lại thông tin bên trong nó. Vì khi ghost mình đã để thông tin sai, Để sau này khi bug ghost sẽ có thông tin theo đúng ý mình.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement