Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thuyphuong2310
#675214 em dùng con này được 3 năm rồi, sài từ lần mua về toàn dúng windows bản quền theo máy, nhưng giờ nó mất windows rồi, cài xp lậu, kiếm driver trên trang chủ đủ hết rồi , nhưng các phim Fn vẫn không thực hiện được ,

Các cao thủ có thể cho em xin cái link được không .

xin chân thành Thank ,
By jinjaujan
#675321 1. Phải chắc chắn là máy đã cài đủ driver cho các thiết bị ( quan trọng nhất là cài chipset ).

2. Có thể tận dụng 1 số driver và utility của Vista cho Win7.

3. Phải chắc là máy đã cài Framwork .Net 2.0 trở lên.

4. Cài theo trình tự các trình sau, nếu máy yêu cầu boot lại phải boot lại trước khi cài trình khác.(chú ý là nếu bạn đã cài driver rồi thì cài đè lại theo trình tự sau thì vẫn ok)- Sony Firmware Extension Parser Device Driver (SODOTH)

- Sony Shared Library (SOASSL)

- Setting Utility Series (SOASUS)

- VAIO Event Service (SOAVES)


KHi sử dụng utility của Vista sẽ gặp sự thông báo về mặt không tương thích khi cài vui lòng chọn (chú ý chỗ này rất quan trọng, k chọn tiếp dòng này thì có nghĩa bạn cài chưa thành công, chọn dòng này giống như cài lần 1 chưa thành công thì cài lần 2) " This program installed correctly" nhằm chắc là máy đã cài thành công. Có thể kiểm tra trong Program and Features cho chắc là đã cài thành công rồi tiếp hành cài tiếp.


Sau đây là 1 số driver dùng cho các dòng khi cài Windows 7 :


Sony Firmware Extension Parser Device Driver v8.0.1.1, 10/7/2009


SODOTH-70187337-32.exe (FZ Series)

SODOTH-70187339-32.exe (SZ Series)

VAIO Event Service v5.0.0.07130, 10/6/2009


SOAVES-70192615-US.exe

Sony Shared Library v5.4.0.05200, 10/5/2009


SOASSL-70189398-US.exe

Setting Utility Series v5.0.0.07280, 11/18/2009


SOASUS-70201315-US.exe


Hãy tin tưởng và làm theo chỉ dẫn trên.sau đó khởi động lại máy và hưởng thụ thành quả và nhớ Thank nếu bạn làm thành công. vì cộng đồng hãy để lại comment cho mọi người biết
By meocon_iu_socola
#675322 1. Phải chắc chắn là máy đã cài đủ driver cho các thiết bị ( quan trọng nhất là cài chipset ).

2. Có thể tận dụng 1 số driver và utility của Vista cho Win7.

3. Phải chắc là máy đã cài Framwork .Net 2.0 trở lên.

4. Cài theo trình tự các trình sau, nếu máy yêu cầu boot lại phải boot lại trước khi cài trình khác.(chú ý là nếu bạn đã cài driver rồi thì cài đè lại theo trình tự sau thì vẫn ok)- Sony Firmware Extension Parser Device Driver (SODOTH)

- Sony Shared Library (SOASSL)

- Setting Utility Series (SOASUS)

- VAIO Event Service (SOAVES)


KHi sử dụng utility của Vista sẽ gặp sự thông báo về mặt không tương thích khi cài vui lòng chọn (chú ý chỗ này rất quan trọng, k chọn tiếp dòng này thì có nghĩa bạn cài chưa thành công, chọn dòng này giống như cài lần 1 chưa thành công thì cài lần 2) " This program installed correctly" nhằm chắc là máy đã cài thành công. Có thể kiểm tra trong Program and Features cho chắc là đã cài thành công rồi tiếp hành cài tiếp.


Sau đây là 1 số driver dùng cho các dòng khi cài Windows 7 :


Sony Firmware Extension Parser Device Driver v8.0.1.1, 10/7/2009


SODOTH-70187337-32.exe (FZ Series)

SODOTH-70187339-32.exe (SZ Series)

VAIO Event Service v5.0.0.07130, 10/6/2009


SOAVES-70192615-US.exe

Sony Shared Library v5.4.0.05200, 10/5/2009


SOASSL-70189398-US.exe

Setting Utility Series v5.0.0.07280, 11/18/2009


SOASUS-70201315-US.exe


Hãy tin tưởng và làm theo chỉ dẫn trên.sau đó khởi động lại máy và hưởng thụ thành quả và nhớ Thank nếu bạn làm thành công. vì cộng đồng hãy để lại comment cho mọi người biết tui vừa cài lại win7 (ultimate x86) lên máy vaio vgn-230j

cài drive theo đủ loại trình tự mà k được

vừa rồi dùng cách của bạn này thì ngon Thank nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement