Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Anselmo
#675182 Nếu mà nói về PC Hunter thì nó được xem là phần mềm hàng đầu để kill tiến trình và xóa những file,thư mục cứng đầu ngoài ra còn có rất nhiều chức năng khác như liệt kê các chương trình khởi động ẩn,quản lý tập tin, phục hồi các chức năng khi bị virus khóa không mở được registry, task manager, control panel,sao lưu MBR,v…v
Lưu ý đây không phải là phần mềm đẻ vọc bậy bạ mọi hư hỏng về hệ thống các bạn tự chịu trách nhiệm nhé!

Bây giờ vào vấn đề chình mình xin hướng dẫn các bạn 1 vài chức năng cơ bản của PCHunter
1) Thẻ Process: Tập hợp danh sách các tiến trình đang chạy.

Khi bạn chuột phải vào bất cứ tiến trình thì nó sẽ hiện ra thế này

Find Unsigned Module: tìm kiếm những trình điều khiển tiến trình chưa có chữ kí
Kill và Force kill: Chém giết tiến trình ở 2 chế độ bình thường và sức mạnh
Kill by process tree: kill tiến trình đó và các tiến trình liên kết với nó
Verify All Process Signatrue: các tiến trình sẽ được sắp xếp thứ tự theo các màu khác nhau như hình sau:


Màu đen: là các tiến trình của Microsoft
Màu xanh: tiến trình có chữ kí xác nhận không thuộc Microsoft
Màu hồng: tiến trình không có chữ kí xác nhận
Màu đỏ: Các tiến trình không có chữ ký xác nhận,chạy ngầm trong hệ thống nghi ngờ có thể gây nguy hại (của mình thì không có cái màu đỏ nào hết)
Suspend: dừng hoạt động tiến trình đã chọn (nếu sử dụng chức năng này mà máy bị treo nghĩa là bạn đã làm dừng tiến trình quan trọng của hệ thống hay là những con virus đã bị nhiễm vào file hệ thống)
Resume: hoạt động trở lại
Analyse online: kết nối với trang virscan.org
Find target: hiển thị vị trí thư mục trong HDH
Locate in file tab: hiển thị vị trí thư mục trong thẻ File của PCHunter
Export Display: lưu thành văn bản tất cả các tiến trình
các bạn nên dụng kết hợp các chức năng Verify All Process Signatrue, Suspend, Locate in file tab, Force kill để diệt những con virus nhẹ nhẹ bằng tay.
2) Thẻ Registry: Quản lý registry thêm khóa,giá trị.xóa….kể cả khi registry của window bị khóa,PCHunter vẫn truy cập được.


3) Thẻ File: Quản lý thư mục có khả năng hiển thị tất cả các file,thư mục ẩn của hệ thống kể cả ổ đĩa hay thư mục bị lỗi Access is denied


Calc md5: kiểm tra mã md5 cho tập tin (nhấp vào thư mục không hiển thi)
Delay delete: xóa bỏ sự chậm trễ khi thực thi 1 tập tin
Delay replace…: thay thế sự chậm trễ bẵng sự chậm trễ của tập tin khác(cái này thì mình cũng không bao giờ dùng tới vì không hiểu)
Copy to…: copy file ,thư mục kể cả HDD,USB bị lỗi không truy cập được bạn vẫn vào đó được để copy ra chỗ khác
View file pending: hiện thị đường dẫn thư mục
Set Hidden Attributes: Làm siêu ẩn file,thư mục
Set Normal Attributes: Làm hiện trở lại
Delete và Force delete: Xóa bình thường, xóa chế độ mạnh các thư mục,tập tin cứng đầu
Exclusive Lock After Deletion: khóa độc quyền sau khi xóa tập tin
Verify All File Signatrue tương tự Verify All Process Signatrue mình đã trình bày ở trên
4) Thẻ Startup Info: Hiển thị tất cả các chương trình kể các chương trình ẩn khởi động cùng hệ thống


Delete(starup): loại bỏ chương trình khởi động cùng hệ thống
Delete(starup and file):loại bỏ và xóa tập tin khởi động
Repair: khôi phục sửa chữa các trình khởi động (chỉ áp dụng cho các tiến trình của Microsoft)
Chẳng hạn khi bạn bị dính 1 trong vài con uerinit giả danh thì trong mục Userinit thẻ Startup Info sẽ hiện đường dẫn thế này:

“C:\Windows\system32\userinit.exe, C:\Windows\ userinit.exe” chỉ cần repair lại thì nó sẽ hiện thị lại đường dẫn cũ ““C:\Windows\system32\userinit.exe,”

Verify All Startup Signatrue,Locate in file tab, Find target, Analyse online, Export Display:tương tự như trên
Open by regedit: hiển thị chính xác đối tượng được chọn trong registry của HDH
Locate in RegistryTab: hiển thị trong nhánh registry ở thẻ Registry PCHunter
Sử dụng các chức năng:Locate in file tab, Locate in RegistryTab, Delete(starup and file) nói chung là kết hợp chức năng giữa 3 thẻ mình đã trình bày để diệt virus bằng tay hiệu quả hơn
4) Thẻ Other: Gồm có các thẻ nhỏ sau
File Association: Quản lý các định dạng đuôi exe,bat…của Microsoft
Firewall Rule: Quản lý các chương trình không bị bức tường lửa chặn
Username: Quản lý các tài khoản sử dụng.
Other: Có các chức năng khôi phục registry,taskmanager,mycomputer,control panel,start menu.Quét,sao lưu,khôi phục MBR,boot sector.Repair Safeboot(khôi phục chế độ Safeboot trong mục boot khi gõ lệnh msconfig)


Ngoài ra còn có các thẻ
Kernel Module: quản lý các chương trình điều khiển nhân HDH
Kernel: quản lý nhân của HDH
Network: quản lý các cổng mạng

Vân vân…….
Nhược điểm của PCHunter là không cho phép mở 2 lần cùng lúc được nghĩa là phải tắt đi mới mở lại được , có 1 số trường hợp PCHunter bị lỗi thì không thể nào tắt được cho dù có kill nó bằng task manager hay Process Explorer đều không được chỉ có cách là retart lại máy.Còn 1 phương pháp hay hơn đó là các bạn dùng phiên bản PChunter khác để kill nó trong process.
Đây là linhk download cả 2 phiên bản:

V1.3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

V1.2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By ox_minhhieu_2ov3_forever_px91
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement