Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By diemtrang7588
By trang_radio
#674199 Bạn ,miêu tả thêm nha, không hiểu bạn nói là lỗi gì ! vì chả thấy lỗi đâu Bạn không hiểu gì à, Cái sdile ảnh của mình làm là hình mấy cô gái kia nhưng khi xuất video ra thì lại được toàn cái hình như thế này?

Ketnooi đề xuất: