Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By giacmo_hanhphuc842
#670304 Sketching.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sketching.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sketching.pdf)

Modeling.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Modeling.pdf

Associactive Copy.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Associative Copy.pdf

Combine Bodies
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Combine bodies.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Combine bodies.pdf)

Design Feature
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Design Feature.rar

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Design Feature.rar)

Detail Feature
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Detail Feature.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Detail Feature.pdf)Mesh Surface
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Mesh Surface.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Mesh Surface.pdf)

Offset, Scale
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Offset, Scale.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Offset, Scale.pdf)Surface

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Surface.pdf)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Surface.pdf

Sweep
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sweep.pdf

Trim Bodies
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Trim bodies.pdf
By banh_mat_chay2005
#670349 thêm video học NX Modeling
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Blog Tâm sự:
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online