Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By giacmo_hanhphuc842
#670304 Sketching.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sketching.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sketching.pdf)

Modeling.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Modeling.pdf

Associactive Copy.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Associative Copy.pdf

Combine Bodies
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Combine bodies.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Combine bodies.pdf)

Design Feature
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Design Feature.rar

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Design Feature.rar)

Detail Feature
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Detail Feature.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Detail Feature.pdf)Mesh Surface
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Mesh Surface.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Mesh Surface.pdf)

Offset, Scale
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Offset, Scale.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Offset, Scale.pdf)Surface

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Surface.pdf)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Surface.pdf

Sweep
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sweep.pdf

Trim Bodies
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Trim bodies.pdf

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By banh_mat_chay2005
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement