Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By giacmo_hanhphuc842
#670304 Sketching.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sketching.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sketching.pdf)

Modeling.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Modeling.pdf

Associactive Copy.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Associative Copy.pdf

Combine Bodies
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Combine bodies.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Combine bodies.pdf)

Design Feature
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Design Feature.rar

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Design Feature.rar)

Detail Feature
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Detail Feature.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Detail Feature.pdf)Mesh Surface
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Mesh Surface.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Mesh Surface.pdf)

Offset, Scale
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Offset, Scale.pdf

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Offset, Scale.pdf)Surface

(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Surface.pdf)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Surface.pdf

Sweep
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Sweep.pdf

Trim Bodies
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! NX8 – Trim bodies.pdf

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By banh_mat_chay2005
Hình đại diện của thành viên
By thanhhai8383
#730679 HƯỚNG DẪN HỌC GIA CÔNG (3 TRỤC & 5 TRỤC ) BẰNG NX8.5.
AI CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ : 0937364119 & 01674411021 . Mr HẢI . TẠI BINH DƯƠNG
EMAIL : [email protected]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement