Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By prayingmantis_990
#666304 Tình hình là em đang bị 1 cái lỗi rất khó hiểu

Trước giờ vẫn bình thường tự dưng mấy hôm nay máy em khi chơi game War3 hay FiFa3 thì chụp màn hình (Ấn Prt SC) ra ngoài Paint Ctrl V vào thì lại là chụp màn hình Desktop bên ngoài....dù cố thế nào em cũng chỉ chụp được màn hình bên ngoài không thể nào chụp được màn hình chơi game

Mong các thánh vào phán giúp em, Các thím vào chữa bệnh dùm em

Giúp me.............
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement