Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nguyenthoa2504
#666070 e có down file iso 2.5Gb bằng tool get link qua idm, tool nó bảo lưu ổ D:\ mà máy e thì chỉ có ổ C:\ E:\ F:\...

nó báo lỗi rùi lưu mặc định vào F:\. Nó hiển thị file 0kb.. khi nhấp vào thì nó báo
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement