Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By littleprincess2508
#665862 có một số video mình không thể xem được trên youtube bằng google chom. (dùng firefox vẫn xem bình thường) tìm được địa chỉ video nhưng khi clic vào để xem thì nó hiện lên 1 trang wep Aw snap! gì đó màu xanh. đồng thời các tap youtube khác đang xem cũng bị như thế luôn. pro nào biết lỗi này hướng dẫn mình với. thank! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement