Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By mvpr45
#663089 Sao mỗi khi mở firefox là mình bị lỗi như thế này nhỉ, bạn nào biết cách khắc phục chỉ mình với, tks nhiều :x
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Gerrell
#663300 Bạn đã gỡ Firefox ra cài lại chưa? Firefox nó tương thích rất tốt vs windows 8.1 mà
By cherub1707
#663301 Bạn đã gỡ Firefox ra cài lại chưa? Firefox nó tương thích rất tốt vs windows 8.1 mà mình gỡ đy gỡ lại nhiều roi, xóa rác lun cũng không dc
By nhnoyb
#663312 chuyển wa xài chrome hay IE đi pác Sao lại khuyên thế bạn,Sao mỗi khi mở firefox là mình bị lỗi như thế này nhỉ, bạn nào biết cách khắc phục chỉ mình với, tks nhiều :x,bạn gỡ firefox rồi xóa registries xem thế nào
By Akiba
#663313 Sao lại khuyên thế bạn,Sao mỗi khi mở firefox là mình bị lỗi như thế này nhỉ, bạn nào biết cách khắc phục chỉ mình với, tks nhiều :x,bạn gỡ firefox rồi xóa registries xem thế nào mình dùng Your Uninstaller xóa, xong xài CCleaner quét sạch sẽ, cài lại vẫn vậy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement