Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By myclass11
#650490 tình hình em cài windows hay ghot máy SONY VAIO nó vẩn không dc nó cứ ở chế độ a disk read error occurredpress ctrl+alt+del to restart

ai biết chỉ giùm em vớ
By Gauti
#650491 Bạn vẫn cài vào partition C hay partition khác? Bạn đã active phân vùng cài Win? Bản windows bạn cài giống với windows bạn đang dùng hay khác?

Trong lúc cài đặt, bạn thử delete partition, tạo lại, format rồi cài đặt. Nếu windows khác với bản bạn đang dùng, bạn nên delete tất cả các partition hệ thống cùng với C rồi cũng tạo lại, format, cài đặt.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement