Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By phuchuy3107
#650147 tình hình là e cài bản team được vài tuần thì bật lên nó ra như vậy

link : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

e đã gỡ và cại lại r chọn chế độ cá nhân r mà cẫn không được ! mong tư vấn
By funny_boo_kute
#650154 đã dùng hết thwif gian dùng thử và ns đỏi nâng cấp lên pro

mà bạn đã cài lại và chọn cá nhân ròi sao lại không được nhỉ
By monster_reborn1611
#650162 Mấy bản 8 gần đây thì dù chỉnh personal thì cũng cho dùng thử có 7 ngày thì phải
Kết nối đề xuất: