Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hpetina
#647783 Cho tui hỏi , trong phpMyadmin , có cách nào xem được sơ đồ quan hệ (relationship diagram) không .


Nếu có nó nằm ở đâu , bạn có thể hướng dẫn tui không (cần hình ảnh - hay hướng dẫn dễ ).


sơ đồ quan hệ (relationship diagram) giống như bên sql server đó , bên đó thì đơn giản hơn , nó nằm chỗ dễ thấy .


sơ đồ quan hệ (relationship diagram) : là view ra các bảng , với các khóa chính , khóa phụ được móc nổi với nhau đó ???

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By phuc_cd
By le_huyen_trang2706
#648460 rồi buồn luôn , giờ mình có 1 cái database thiết kế trên phpmyadmin , giờ muốn xem cái sơ đồ quan hệ , dùng gì xem được hả bạn , qua bên sqlserver thì nó báo câu lệnh sai , giờ sửa lại mất công quá
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement