Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By co_nang_vui_ve73
#647782 Mình đang triển khai thử chương trình chăm sóc khách hàng.

Mình đang sử dụng softphone eyebeam. các bạn nào có thể hướng dẫn mình kết nối giữa eyebeam và cơ sở dữ liệu của vtiger không ? Cụ thể như sau :

- khi 1 khách hàng gọi tới số điện thoại của mình. Mình sẽ lưu lại thông tin người đó , sau đó khoản 1 thời gian sau khách hàng đó gọi lại mình sẽ biết được thông tin từ trước của người đó . Và nó hiển thị lên máy tính của mình cùng với softphone mình đang sử dụng.

Thank tất cả mọi người đọc bài của mình .

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By yumi.hq_blog
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement