Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Kanan
#647012 Shared.com là một dịch vụ lưu trữ đám mây mới, nơi người dùng có thể kéo và thả các tập tin và ngay lập tức chia sẻ chúng với người khác. Dịch vụ này cung cấp ba kế hoạch khác nhau cho người sử dụng, miễn phí, chuyên nghiệp và chuyên nghiệp cộng. Kế hoạch miễn phí cung cấp cho người dùng với 100 GB dung lượng lưu trữ với 2 GB giới hạn kích thước tập tin. Người sử dụng miễn phí không được phép liên kết trực tiếp hay các tập tin liên kết nóng và quảng cáo được phục vụ tại trang người sử dụng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Kế hoạch chuyên nghiệp, mặt khác cung cấp cho người sử dụng với 1 TB dung lượng lưu trữ với 5 GB giới hạn kích thước tập tin, và Pro Plus cung cấp không gian lưu trữ không giới hạn với 10 GB giới hạn kích thước tập tin. Cả hai phương án trả cung cấp một kinh nghiệm miễn phí quảng cáo với sự hỗ trợ cho nóng liên kết hay liên kết trực tiếp các tập tin. Kế hoạch cộng với chuyên nghiệp và chuyên nghiệp có giá tương ứng là $ 9,95 và $ 24,95 mỗi tháng.
Đăng ký và sử dụng miễn phí để nhận 100 GB không gian lưu trữ đám mây tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!, các bạn có thể upload trực tiếp mà không cần đăng kí tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nguồn tại: congdongthongtin.com
By vds_df
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement