Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By blackhat_hook
#647010 Ai biết thì hướng dẫn mình sử dụng phần mềm Easy sysprep V4 để ghost all main win8 với! Toàn tiếng Trung khó quá!

Càng chi tiết càng tốt!
By be_Nu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement