Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By blackhat_hook
#647010 Ai biết thì hướng dẫn mình sử dụng phần mềm Easy sysprep V4 để ghost all main win8 với! Toàn tiếng Trung khó quá!

Càng chi tiết càng tốt!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By be_Nu
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement